Curs valutar BNR, azi, 1 septembrie 2021. EURO

Ascensiunea de joi 2022 anti-imbatranire elvetiana. Recommended

În conformitate cu articolul 8 din TFUE, statele membre și Comisia ar trebui să urmărească eliminarea inegalităților, promovarea egalității dintre femei și bărbați și integrarea perspectivei de gen, precum și combaterea discriminării pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

Ținând seama de realitățile în schimbare de pe piața forței de muncă, Uniunea trebuie să fie pregătită pentru provocările actuale și viitoare generate de globalizare și digitalizare, luând măsuri pentru ca de creștere să beneficieze cât mai multe segmente ale societății și îmbunătățind politicile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale.

Cele douăzeci de principii-cheie ale pilonului sunt structurate în jurul a trei categorii: egalitate de șanse și de acces pe piața muncii; condiții de lucru echitabile; protecție și incluziune socială.

Generația Z

Pilonul european al drepturilor sociale acționează ca un cadru director general al Fondului european de ajustare la globalizare FEG pentru tranziție FETpermițând Uniunii să pună în practică principiile relevante în cazul evenimentelor majore de restructurare. Consiliul a subliniat importanța realizării dezvoltării durabile în cele trei dimensiuni economică, socială și de mediu într-un mod echilibrat și integrat.

Este esențial ca dezvoltarea durabilă să fie integrată în cadrul european de politici și ca Uniunea să fie ambițioasă în politicile pe care le aplică pentru a aborda provocările mondiale.

Comunicarea subliniază faptul că bugetul Uniunii trebuie să sprijine economia socială de piață unică a Europei.

 • Domnul Ioan Balan : "Trebuie să învăţăm să trăim într-o lume interdependentă" În ultima jumătate de secol, dezvoltarea fără precedent a comerţului internaţional, transnaţionalizarea afacerilor şi delocalizarea producţiei a făcut ca statele care au pariat pe economia liberă de piaţă, să devină din ce în ce mai puternic legate între ele.
 • Japonia Festivalul Ciresilor in Floare - Circuite - Interra Travel
 • Sfaturi anti-îmbătrânire pentru 50 de ani în plus
 • Rețetă tradițională elvețiană de raclette anti-îmbătrânire

Prin urmare, va fi extrem de important să se îmbunătățească șansele de angajare și să se abordeze provocările în materie de competențe, în special cele legate de digitalizare, automatizare și tranziția către o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, cu respectarea deplină a Acordului de la Paris din privind combaterea schimbărilor climatice, adoptat în cadrul celei de a a Conferințe a părților la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice.

Flexibilitatea bugetară trebuie să fie un principiu-cheie în următorul cadru ascensiunea de joi 2022 anti-imbatranire elvetiana multianual. Mecanismele de flexibilitate trebuie să rămână în vigoare pentru ca Îngrijire a pielii corporale anti-îmbătrânire să poată reacționa mai prompt la evenimente neprevăzute și pentru a se asigura faptul că resursele bugetare sunt utilizate acolo unde sunt necesare cel mai urgent.

În pofida avantajelor globale enorme ale Deși se recunosc avantajele unui comerț mai deschis și ale unei integrări sporite a economiilor mondiale, aceste efecte ascensiunea de joi 2022 anti-imbatranire elvetiana, sunt necesare mijloace corespunzătoare pentru tratarea efectelor secundare negative trebuie combătute conexe.

Întrucât beneficiile actuale ale globalizării sunt deja distribuite în mod inegal în rândul cetățenilor și al regiunilor, având un impact puternic asupra celor expuși efectelor sale negative, există pericolul ca schimbările din evoluțiile tehnologice din ce în ce mai rapide domeniul tehnologiei și al mediului să adâncească în continuare aceste efecte.

Prin urmare, în conformitate cu principiile solidarității și sustenabilității, va fi necesar să se asigure faptul că beneficiile împărțirea mai echitabilă a beneficiilor globalizării vor fi împărțite. Prin urmare, o prioritate-cheie o reprezintă investițiile în dezvoltarea durabilă, egalitate, incluziune socială, educație și formare, precum și în sănătate.

Realocarea forței de muncă drula cream masca speciala intensiva anti-imbatranire o componentă integrantă și inevitabilă a acestor schimbări economice. Dacă se dorește ca beneficiile schimbării să fie distribuite în mod echitabil, este extrem de important să se acorde asistență lucrătorilor disponibilizați și persoanelor amenințate de disponibilizare.

Acesta oferă un cadru ascensiunea de joi 2022 anti-imbatranire elvetiana cu privire la modul în care provocările aferente ascensiunea de joi 2022 anti-imbatranire elvetiana și restructurării economice și impactul social și în domeniul ocupării forței de muncă generat de respectivele provocări ar trebui să fie abordate cu ajutorul unor mijloace adecvate în materie de politici.

De asemenea, acesta invită statele membre să utilizeze fondurile UE și fondurile naționale într-un mod care să permită atenuarea cu mai multă eficacitate a impactului social al restructurării, în special a efectelor negative asupra ocupării forței de muncă. FEG a fost instituit pentru a permite Uniunii să își exprime solidaritatea cu lucrătorii care au fost disponibilizați ca urmare a modificărilor structurale majore ale configurației comerțului mondial generate de globalizare.

FEG s-a dovedit a fi eficace, atingând o rată mai ridicată de reintegrare a lucrătorilor disponibilizați decât în perioada de programare anterioară.

Japonia Festivalul Ciresilor in Floare

Evaluarea a constatat, de asemenea, că FEG a generat valoare adăugată europeană. Acest lucru este valabil în special în ceea ce privește efectele sale în materie de volum, ceea ce înseamnă că asistența FEG nu sporește doar numărul și diversitatea serviciilor oferite, ci și nivelul lor de intensitate.

În plus, intervențiile FEG au o vizibilitate ridicată și demonstrează în mod direct publicului larg valoarea adăugată a intervenției UE. Cu toate acestea, au fost identificate o serie de provocări. Pe de o parte, procedura de mobilizare a fost considerată prea lungă. În plus, multe state membre au raportat probleme privind elaborarea analizei ample a contextului în care a avut loc evenimentul care a declanșat disponibilizările. Motivul principal pentru care, deși se confruntă cu un caz care ar putea intra în domeniul de ascensiunea de salvie anti-imbatranire 2022 anti-imbatranire elvetiana al FEG, statele membre nu înaintează o cerere de asistență din partea acestuia îl reprezintă problemele în materie de capacitate financiară și instituțională.

ascensiunea de joi 2022 anti-imbatranire elvetiana cearcane umflate sub ochi

Pe de o parte, ar putea fi vorba doar de o lipsă a personalului necesar — în prezent, statele membre pot solicita asistență tehnică doar dacă pun în aplicare o intervenție a FEG. Ținând seama de faptul că disponibilizările pot interveni în mod neașteptat, ar fi important ca statele membre să fie pregătite să reacționeze imediat și să poată înainta o cerere fără întârziere.

În plus, în anumite state membre sunt necesare eforturi mai susținute de consolidare a capacităților instituționale pentru a asigura o punere în aplicare eficientă și eficace a intervențiilor FEG. Pragul de de locuri de muncă desființate a fost criticat ca fiind prea ridicat, în special în regiunile mai puțin populate Uniunea ar trebui să continue să furnizeze un sprijin specific și unic pentru a facilita reintegrarea profesională de calitate și durabilă a lucrătorilor disponibilizați în domenii, sectoare, teritorii sau piețe ale muncii care sunt afectate de șocul unei perturbări economice grave.

Având în vedere interdependența și efectele reciproce ale comerțului deschis, ale evoluției tehnologice, ale digitalizării și automatizării sau ale altor factori, cum ar fi retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană sau tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, și, prin urmare, având în vedere faptul că este din ce în ce mai dificil să se identifice un factor specific care cauzează disponibilizările, mobilizarea FEG FET ar trebui să se bazeze în viitor doar pe impactul puternic al unui eveniment de restructurare.

În special, Parlamentul a solicitat insistent să fie dublată finanțarea specifică din CFM destinată IMM-urilor și combaterii șomajului în rândul tinerilor, a ascensiunea de joi 2022 anti-imbatranire elvetiana o serie de propuneri care aduc îmbunătățiri dispozițiilor actuale, îndeosebi majorarea alocărilor pentru instrumentele speciale, și a declarat că este pregătit să negocieze noi îmbunătățiri, ori de câte ori va fi necesar.

Un astfel de impact ar trebui definit printr-un număr minim de locuri de muncă desființate într-o anumită perioadă de referință. Luând în considerare constatările evaluării la jumătatea perioadei, pragul ar trebui fixat la de locuri de muncă desființate într-o perioadă în perioada de unguent antirid de patru luni sau de 6 luni în cazuri sectoriale respectivă.

 1. (PDF) Gagauzia, chapter | Vitali Chiurcciu - easycm.ro
 2. Crema de fata avene spf 50
 3. Secrete egiptene anti-imbatranire
 4. One moment, please
 5. Florenţa - easycm.ro
 6. Bfresh Magazine No 14

Ținând seama de faptul că valurile de disponibilizări din sectoare diferite, dar din aceeași regiune au în egală măsură un impact puternic asupra pieței locale a forței de muncă, este posibil să se înainteze și cereri regionale. În cazul piețelor forței de muncă de dimensiuni reduse, cum ar fi statele membre mici sau regiunile îndepărtate, inclusiv regiunile ultraperiferice menționate la articolul din TFUE, ori în circumstanțe excepționale, s-ar putea înainta ar trebui să poată fi înaintate cereri în cazul desființării unui număr mai mic de locuri de muncă.

Totuși, Uniunea ar trebui să-și continue eforturile de a găsi modalități mai sustenabile de abordare a schimbărilor structurale și a provocărilor care afectează piețele muncii și duc la astfel de evenimente în statele membre. Prin urmare, atunci când execută FEG FET în cadrul gestiunii partajate, Comisia și statele membre ar trebui să respecte principiile prevăzute în Regulamentul financiar, cum ar fi buna gestiune financiară, transparența și nediscriminarea.

Aceste analize ar trebui să conțină suficiente date defalcate, mai ales din perspectiva genurilor, pentru a combate mai eficient inegalitățile dintre genuri.

Interra Travel

ERM este foarte important pentru FET și ar trebui să sprijine activitatea acestuia, în special ajutându-l să identifice posibile cazuri de intervenție într-un stadiu incipient.

Prin urmare, lucrătorii disponibilizați, indiferent de tipul și durata raporturilor lor de muncă, precum și persoanele care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat ar trebui să fie considerate ca posibili beneficiari ai FEG FET în sensul prezentului regulament. Măsurile ar trebui să reflecte nevoile preconizate ale pieței forței de muncă de la nivel local sau regional. Cu toate acestea, ori marirea pliurilor nazolabiale câte ori este relevant, dacă este cazul, ar trebui, de asemenea, să fie sprijinită mobilitatea lucrătorilor disponibilizați pentru a-i ajuta să își găsească un nou loc de muncă în altă parte.

Trebuie Ar trebui să se acorde o atenție specială diseminării competențelor necesare în era digitală și depășirii stereotipurilor de gen la locul de muncă, dacă este cazul. Includerea alocațiilor bănești într-un pachet coordonat de servicii personalizate ar trebui să fie restricționată limitată.

Întreprinderile ar putea fi trebui să fie încurajate să participe la cofinanțarea națională a măsurilor sprijinite de FEG FET. Atunci când concep și pun în practică pachete coordonate de servicii personalizate, statele membre ar trebui, de asemenea, să evite ascensiunea de joi 2022 anti-imbatranire elvetiana prezenței ascensiunea de joi 2022 anti-imbatranire elvetiana a unui singur gen în industriile și sectoarele în care această preponderență există în virtutea tradiției.

Majorarea proporției genului mai puțin reprezentat în diverse sectoare, cum ar fi în sectoarele financiar, TIC și STIM, poate contribui la reducerea diferențelor de remunerare și de pensii între femei și bărbați. Statele membre ar trebui să depună toate eforturile pentru reintegrarea în locuri de muncă durabile a unui număr cât ferreyres swiss anti-imbatranire mare de beneficiari de calitate și durabile a tuturor beneficiarilor care participă la aceste măsuri, cât mai curând posibil, în perioada de șase șapte luni care precedă prezentarea raportului final privind execuția contribuției financiare.

Structura pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui ascensiunea de joi 2022 anti-imbatranire elvetiana ia în considerare, dacă este cazul, motivele care stau la baza concedierilor și să anticipeze perspectivele viitoare ale pieței muncii și competențele necesare. Pachetul coordonat trebuie să fie pe deplin compatibil cu trecerea la o economie inofensivă pentru climă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Cu toate acestea, principiile egalității de gen și nediscriminării, care se numără printre valorile de bază ale Uniunii și care sunt consacrate în Pilonul european al drepturilor sociale, ar trebui să fie respectate și promovate în cadrul punerii în aplicare a FEG FET.

În cazul în care Comisia solicită informații suplimentare în vederea evaluării unei cereri, ar trebui să stabilească un termen pentru furnizarea informațiilor suplimentare. Serviciul de asistență trebuie să pună la dispoziție formulare standard în scop statistic și analitic. Contribuția financiară din partea FET nu se poate substitui nici măsurilor naționale sau măsurilor care, în conformitate cu legislația națională sau cu contractele colective de muncă, țin de responsabilitatea întreprinderilor care au efectuat disponibilizările, și ar trebui să creeze o valoare adăugată europeană reală.

Comisia ar trebui, în special, să promoveze difuzarea bunelor practici existente, să îmbunătățească cunoașterea criteriilor de eligibilitate și a procedurilor de depunere a cererilor pentru asistență din partea FET și să depună mai multe eforturi pentru a sensibiliza cetățenii Uniunii, și mai ales lucrătorii din Uniune, cu privire la FET.

Ar trebui să se includă dispoziții speciale pentru activități de informare și comunicare privind cazuri și rezultate ale FEG cazurile și rezultatele FET. Statele membre și instituțiile Uniunii implicate în procesul decizional privind FEG FET ar trebui să facă tot posibilul pentru a reduce timpul de prelucrare și pentru a simplifica procedurile, astfel încât să se asigure adoptarea fără sincope și rapidă a deciziilor privind mobilizarea FEG FET.

Prin urmare, în viitor, autoritatea bugetară ar trebui să decidă cu privire la cererile de transfer transmise de Comisie fără să mai fie necesară o propunere a Comisiei de mobilizare a FEG. În plus, în conformitate cu Regulamentul UE, Euratom nr. Statele membre ar trebui să ia măsurile necesare astfel încât orice persoană ascensiunea de joi 2022 anti-imbatranire elvetiana entitate care primește fonduri din partea Uniunii să coopereze pe deplin în ceea ce privește protecția intereselor financiare ale Uniunii, să acorde drepturile necesare și accesul necesar Comisiei, Oficiului European de Luptă Antifraudă OLAFParchetului European EPPO și Curții de Conturi Europene CCE și să se asigure că orice terț implicat în execuția fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente.

Statele membre ar trebui să raporteze Comisiei neregulile detectate, inclusiv fraudele, și să o informeze cu privire la măsurile subsecvente, precum și cu privire la măsurile luate ca urmare a investigațiilor OLAF. În special, în conformitate cu Regulamentul UE, Euratom nr. În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin în ceea ce privește protecția intereselor financiare ale Uniunii, să acorde drepturile necesare și accesul necesar Comisiei, OLAF, EPPO și Curții de Conturi Europene CCE și să se asigure că orice terț implicat în execuția fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente.

Aceste norme sunt prevăzute în Regulamentul financiar și definesc în special procedura de stabilire și execuție a bugetului prin granturi, achiziții publice, premii și execuție indirectă și prevăd verificări ale responsabilității actorilor financiari.

Normele adoptate în temeiul articolului din TFUE vizează, de asemenea, protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre, întrucât respectarea statului de drept reprezintă o condiție prealabilă esențială pentru buna gestiune financiară și pentru eficacitatea finanțării din partea UE.

Aceste cerințe, după caz, pot include indicatori măsurabili ca bază pentru evaluarea efectelor programului pe teren. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a fondului, iar ulterior acestea vor fi reexaminate în contextul evaluării sale. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

Acesta stabilește obiectivele FEG FET, formele finanțării din partea Uniunii și normele și criteriile privind acordarea unei astfel de finanțări, inclusiv privind cererile depuse de statele membre pentru obținerea de contribuții financiare din partea FEG FET în vederea unor măsuri care îi vizează pe beneficiarii menționați la articolul 7.

FET este un fond de urgență care funcționează prin reacție și contribuie la o tranziție echitabilă. În acest sens, FEG FET contribuie la punerea în aplicare a principiilor definite în cadrul Pilonului european al drepturilor sociale și consolidează coeziunea socială și economică între regiuni și între statele membre.

Se acordă o importanță deosebită măsurilor care vin în sprijinul grupurilor celor mai defavorizate și care promovează egalitatea de gen. Articolul 5 Criteriile de intervenție 1 Statele membre pot solicita contribuții financiare din partea FEG FET pentru măsuri care vizează lucrători disponibilizați și persoane care desfășoară o activitate independentă, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la prezentul articol.

Statul membru solicitant precizează care dintre criteriile de intervenție prevăzute la alineatul 1 litera ab sau c nu sunt îndeplinite în totalitate. În cazurile menționate la litera astatul membru solicitant furnizează Comisiei informații suplimentare cu privire la numărul efectiv de disponibilizări efectuate în conformitate cu articolul 5 alineatul 1 din prezentul regulament, înainte de finalizarea evaluării de către Comisie.

Articolul 7 Beneficiarii eligibili Statul membru solicitant poate furniza un pachet coordonat de servicii personalizate în conformitate cu articolul 8, cofinanțate de FEG FET, beneficiarilor eligibili, printre care se pot număra: a lucrători disponibilizați și persoane care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat, calculate în conformitate cu articolul 6, în perioada de referință prevăzută la articolul 5 alineatele 12 și 3 ; [AM 45] b lucrători disponibilizați și persoane care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat, calculate în conformitate cu articolul 6, în afara perioadei de referință prevăzute la articolul 5, și anume 6 luni înainte de începutul perioadei de referință sau între sfârșitul perioadei de referință și ultima zi înainte de data finalizării evaluării de către Comisie.

Lucrătorii și ascensiunea de joi 2022 anti-imbatranire elvetiana care desfășoară o activitate independentă menționate la primul paragraf litera b sunt considerate eligibile, cu condiția să se poată stabili o legătură clară de cauzalitate cu evenimentul care a declanșat disponibilizările în perioada de referință.

Nivelul de formare este adaptat calificărilor, competențelor și nevoilor specifice ale fiecărui beneficiar. Pachetul coordonat este compatibil cu trecerea la o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și sustenabilă și, de asemenea, se axează pe diseminarea competențelor necesare în era industrială digitală și ține seama de cererea de pe piața forței de muncă de la nivel local, precum și de posibilitatea reintegrării lucrătorilor în sectorul profesional al locului de muncă anterior, dacă sunt necesare competențe noi sau suplimentare în urma unei restructurări majore, iar competențele existente pot fi utilizate în modul cel mai eficient.

Articolul 9 Cereri 1 Statul membru solicitant înaintează Comisiei o cerere în termen de 12 săptămâni de la data la care se îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 5 alineatul 2 sau 3. În cazul în care Comisia solicită informații suplimentare, statul membru trimite un răspuns în termen de zece zile lucrătoare de la data solicitării.

Acest termen este prelungit de către Comisie cu zece zile lucrătoare la solicitarea justificată în mod corespunzător a statului membru în cauză. În cazul în care Comisia, în mod excepțional, nu poate respecta respectivul termen, aceasta transmite o explicație acesta poate fi prelungit încă 20 de zile lucrătoare, printr-o motivare scrisă prealabilă în care prezintă Comisia își justifică motivele întârzierii și o notifică statului membru în cauză.

Măsurile care beneficiază de sprijin din partea FEG FET trebuie să fie conforme cu dreptul Uniunii și cu legislația națională, inclusiv cu normele privind ajutoarele de stat. Articolul 11 Egalitatea dintre femei și bărbați și nediscriminarea Comisia și statele membre se asigură că egalitatea dintre femei și bărbați și integrarea perspectivei de gen fac parte integrantă din ascensiunea de joi 2022 anti-imbatranire elvetiana etape toate etapele pertinente ale execuției contribuției financiare din partea FEG FET și sunt promovate în cursul acestor etape.

Vor fi consolidate sinergiile cu sistemele existente de monitorizare a schimbărilor structurale, precum ERM. Aceste măsuri pot viza perioade de programare viitoare și anterioare. În cazul în care Comisia execută bugetul aferent asistenței tehnice în cadrul gestiunii indirecte, aceasta asigură transparența procedurii de desemnare a părții terțe care îndeplinește sarcina care îi revine și informează toate părțile interesate în raport cu FET, inclusiv Parlamentul European, cu privire la ulei de fata hidratant stabilit în acest scop.

De asemenea, Comisia furnizează partenerilor sociali europeni și naționali informații și orientări claude jaccard swiss anti aging cu privire la utilizarea FEG FET. Măsurile de masca de fata cu magnet sephora pot include și crearea de grupuri operative în cazul în care un stat membru se confruntă cu perturbări economice grave.

Statele membre asigură vizibilitatea valorii adăugate a Uniunii pe care o generează finanțarea și ajută Comisia în efortul acesteia de colectare a datelor, pentru a spori transparența bugetară. Licența acordă Uniunii următoarele drepturi: — utilizarea internă, adică dreptul de a reproduce, de a copia și de a pune materialele în materie de comunicare și vizibilitate la dispoziția instituțiilor și agențiilor UE și ale statelor membre ale UE, precum și la dispoziția angajaților acestora; — reproducerea materialelor în materie de comunicare ascensiunea de joi 2022 anti-imbatranire elvetiana vizibilitate, prin orice mijloace și în orice formă, integral sau parțial; — comunicarea către public a materialelor în materie de comunicare și vizibilitate, utilizându-se orice mijloc de comunicare; — distribuirea către public a materialelor în materie de comunicare și vizibilitate sau copii ale acestora în orice formă; — stocarea și arhivarea materialelor în materie de comunicare și vizibilitate; — acordarea de sublicențe către terți pentru drepturile privind materialele în materie de comunicare și vizibilitate.

Uniunii i se pot acorda drepturi suplimentare.

Articolul 14 Stabilirea contribuției financiare 1 Comisia, pe baza evaluării efectuate în conformitate cu articolul 9 și luând în considerare în special numărul de beneficiari vizați, măsurile propuse și costurile estimate, evaluează și propune în cel mai scurt timp posibil, în termenul prevăzut la articolul 9 alineatul 4cuantumul unei contribuții financiare din partea FEG FET care poate fi acordată, după caz, în limita resurselor disponibile.

Măsurile sunt, în orice caz, puse în practică cel târziu la șase luni de la data intrării în vigoare a deciziei privind contribuția financiară și realizate nu mai târziu de 24 de luni de la data intrării în vigoare a ascensiunea de joi 2022 anti-imbatranire elvetiana privind acordarea contribuției financiare.

Articolul 16 Procedura și execuția bugetară 1 În cazul în care Comisia a ajuns ajunge la concluzia că sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare din partea FEG FET, Comisia înaintează o cerere de transfer la liniile bugetare relevante în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul financiar prezintă o propunere de mobilizare a acestuia.

Decizia de mobilizare a FET se ia de comun acord de către Parlamentul European și Consiliu în termen de o lună din data în care propunerea a fost prezentată celor două instituții. Consiliul hotărăște cu majoritate calificată, iar Parlamentul European hotărăște cu majoritatea membrilor săi și trei cincimi din voturile exprimate.

În același timp cu prezentarea propunerii sale de decizie pentru mobilizarea FET, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului o propunere de transfer către liniile bugetare corespunzătoare. În cazul unui dezacord, se inițiază o procedură de trilog. Transferurile aferente FET se execută în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul financiar.

Decizia constituie o decizie de finanțare în sensul articolului din Regulamentul financiar. Plafonul bugetar anual al fondului pentru anul în care survine evenimentul de restructurare majoră și pentru anul următor trebuie respectat în toate cazurile. Prefinanțarea se lichidează atunci când statul membru înaintează declarația de cheltuieli certificată în conformitate cu articolul 20 alineatul 1. Suma necheltuită se rambursează Comisiei. Comisia evaluează modificările propuse și, dacă este de acord, modifică în consecință decizia privind acordarea unei contribuții financiare.

Articolul 18 Folosirea monedei euro În cererile, deciziile privind acordarea de contribuții financiare și rapoartele prevăzute în prezentul regulament, precum și în orice alte documente conexe, toate sumele se exprimă în euro.

 • Miercuri, 13 octombrie ,
 • Dezbateri parlamentare
 • Împrumut ipotecar elvețian anti-îmbătrânire
 • Pielea casa nutritie si vindecare melc crema riduri melc sistem crema

Articolul 19 Indicatori 1 Indicatorii pentru raportarea progreselor înregistrate de program în direcția îndeplinirii obiectivelor stabilite la articolul 3 sunt prevăzuți în anexă. În acest scop, statelor membre li se impun cerințe de raportare proporționale. Articolul 19a Model pentru sondajul efectuat în rândul beneficiarilor Sondajul efectuat în rândul beneficiarilor, menționat la articolul 20 alineatul 1 litera dse bazează pe un model stabilit de Comisie prin intermediul unui act de punere în aplicare.

Cuvinte cheie: A

Comisia adoptă un act de punere în aplicare în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 26 alineatul 2în vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului articol.

Lichidarea este condiționată de furnizarea indicatorului de rezultat pe termen mai lung în conformitate cu alineatul 2. Articolul 21 Raportul bianual 1 Până la 1 august și ulterior o dată la doi ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cantitativ și calitativ cuprinzător privind activitățile desfășurate în temeiul prezentului regulament și al Regulamentului UE nr.

ascensiunea de joi 2022 anti-imbatranire elvetiana kit anti-îmbătrânire cu minerale goale

În scopul evaluării menționate la primul paragraf, statele membre colectează toate datele disponibile privind cazurile FET și lucrătorii care beneficiază de asistență. Recomandările din cadrul evaluărilor sunt luate în considerare la elaborarea noilor programe din domeniul ocupării forței de muncă și al afacerilor sociale sau la dezvoltarea în continuare a programelor existente.

Articolul 23 Gestionarea și controlul financiar 1 Fără a se aduce atingere responsabilității Comisiei în ceea ce privește execuția bugetului general al Uniunii, statele membre își asumă responsabilitatea pentru gestionarea măsurilor care beneficiază de sprijin din partea FEG FET și pentru controlul financiar al acestor măsuri.

Printre acțiunile pe care le întreprind se numără și următoarele: a verifică dacă s-au instituit mecanisme de gestionare și control și dacă acestea sunt puse în aplicare în așa fel încât să se asigure o utilizare eficientă și corectă a fondurilor Uniunii, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare; b se asigură că furnizarea datelor de monitorizare este o cerință obligatorie în contractele încheiate cu organisme care pun în aplicare pachetul coordonat de servicii personalizate; c verifică dacă măsurile finanțate au fost puse în aplicare în mod corespunzător; ascensiunea de joi 2022 anti-imbatranire elvetiana se asigură că cheltuielile finanțate se bazează pe documente justificative verificabile și sunt legale și conforme; e previn, detectează și corectează neregulile, inclusiv fraudele, și recuperează sumele plătite necuvenit, împreună cu dobânzile pentru plățile întârziate, după caz.

ascensiunea de joi 2022 anti-imbatranire elvetiana cum să eliminați ridurile triunghiul nazolabial

Statele membre raportează Comisiei neregulile, inclusiv fraudele. Aceste organisme furnizează Comisiei informațiile prevăzute la [articolul 63 alineatele 56 și 7? În cazul în care autoritățile desemnate în conformitate cu Regulamentul UE nr. În acest caz, statul membru în cauză precizează ce autorități sunt confirmate și care este rolul lor. Corecțiile efectuate de statele membre constau în anularea totală sau parțială a contribuției financiare.

Statele membre recuperează orice sumă plătită necuvenit ca urmare a unei nereguli detectate, o rambursează Comisiei și, în cazul în care ascensiunea de joi 2022 anti-imbatranire elvetiana nu este rambursată de către statul membru relevant în termenul prevăzut, se aplică dobânzi penalizatoare. Este responsabilitatea statului membru solicitant să asigure existența și buna funcționare a sistemelor de gestionare și control. Comisia se asigură că aceste sisteme se aplică efectiv.

În acest scop, fără a se aduce atingere competențelor Curții de Conturi sau controalelor efectuate de către statul membru în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative naționale, funcționarii sau agenții Comisiei pot efectua controale la fața locului, inclusiv controale prin sondaj, privind măsurile finanțate de FEG FET, cu un preaviz de minimum o zi lucrătoare.

Comisia informează statul membru solicitant cu privire la aceasta, pentru a se obține întreaga asistență necesară. La aceste controale pot participa funcționari sau agenți ai statului membru în cauză.