EUR-Lex - R - EN - EUR-Lex

Convenția anuală sarm pentru anti-îmbătrânire.

Conținutul

  Termenii plătitor, beneficiar și prestator de servicii de plată au același înțeles ca în Regulamentul CE nr.

  convenția anuală sarm pentru anti-îmbătrânire

  Articolul 3 1 Vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, în mod direct sau indirect, al produselor și tehnologiilor care figurează în anexa IV, indiferent dacă provin sau nu din Uniune, către orice persoană, entitate sau organism iranian sau în scopul utilizării în Iran sunt supuse obligației de convenția anuală sarm pentru anti-îmbătrânire prealabilă.

  Autorizația este valabilă în întreaga Uniune. Dacă, în urma consultărilor, respectivul stat membru decide să acorde autorizația, acesta informează celelalte state membre și Comisia cu privire la aceasta, furnizând toate informațiile relevante care să justifice această decizie.

  convenția anuală sarm pentru anti-îmbătrânire

  Articolul 4 Se interzic achiziția, importul sau transportul din Iran al produselor și tehnologiilor enumerate în anexele I, II și III, indiferent dacă produsul în cauză este originar sau nu din Iran. Articolul 6 Articolul 2 alineatul 1 litera a nu se aplică: a transferului direct sau indirect al produselor care se încadrează în partea B din anexa I, pe teritoriile statelor membre atunci când aceste produse sunt vândute, furnizate, transferate sau exportate în Iran sau pentru a fi utilizate în Iran pentru un reactor cu apă ușoară din Iran a cărui construcție a început înainte de decembrie ; b tranzacțiilor mandatate de programul de cooperare tehnică al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică AIEA ; c produselor furnizate, transferate sau destinate utilizării în Iran, ca urmare a obligațiilor statelor-părți în temeiul Convenției de la Paris privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora din 13 ianuarie Articolul 8.

  convenția anuală sarm pentru anti-îmbătrânire