ARPCC Library (old) before - Google Таблицы

Cprna 23 convenție anuală pentru anti-îmbătrânire, annals of the university of petroşani ∼ economics ∼ vol. xi - part i

Sesiunea a fost deschisă la ora 9. Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal 3. După cum mulţi dintre dumneavoastră ştiu, John Bowis s-a îmbolnăvit recent la Bruxelles şi a fost internat. Acesta a suferit o operaţie, care — mă bucur să o spun — a fost un succes, iar acum se află în convalescenţă; prin urmare, dumnealui reprezintă un exemplu de asistenţă medicală transfrontalieră.

Locul său este ocupat astăzi de cprna 23 convenție anuală pentru anti-îmbătrânire şi colegul meu Philip Bushill-Matthews. Este o sarcină dificilă pentru că cprna 23 convenție anuală pentru anti-îmbătrânire este un dosar foarte complicat şi foarte sensibil, la care eu am contribuit foarte puţin.

Este o sarcină uşoară pentru că acesta este un raport al distinsului meu coleg John Bowis, care, aşa cum spuneaţi, se află în convalescenţă în urma unei operaţii majore pe cord, la care a fost supus acum câteva săptămâni la Bruxelles. Acesta a depus eforturi uimitoare pentru a încheia cu succes acest dosar şi, mai mult decât atât, pentru a pune bazele acestei reuşite în raportul său iniţial privind mobilitatea pacienţilor încă din luna iunie Sunt sigur că cprna 23 convenție anuală pentru anti-îmbătrânire dori, de asemenea, să îi mulţumesc personal dnei comisar pentru sprijinul său, să le mulţumesc raportorilor alternativi şi secretariatului grupului nostru, precum cprna 23 convenție anuală pentru anti-îmbătrânire propriului său asistent de cercetare pentru eforturile substanţiale pe care le-au depus cu toţii în vederea obţinerii unui acord larg în privinţa unui număr atât de mare de chestiuni controversate.

Cu ajutorul lor, John a încercat să aducă la lumină ceea ce până acum a reprezentat o zonă întunecoasă şi să clarifice aspectele asupra cărora înainte domnea incertitudinea, bazându-se în mod constant pe principiile inseparabile conform cărora pacientul trebuie să fie întotdeauna pe primul loc şi alegerea acestuia ar trebui să fie intenskin emag în funcţie de necesităţi, iar nu de mijloace.

În ultimii 10 ani, cetăţenii europeni au introdus acţiuni în instanţă pentru a se lupta pentru dreptul lor de a merge într-un alt stat membru pentru tratament. Este clar faptul că pacienţii îşi doresc şi merită acest drept, care li se cuvine de altfel.

Istoric academic, cursuri de pregatire si certificari profesionale septembrie Consilier pentru dezvoltare personala Certificat absolvire Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Minsterul Educatiei Nationale decembrie Consilier metabolic balance 27 septembriecursurile cu temele: 1 Metodologii moderne in Reabilitarea Bolilor Reumatice, 2 Aspecte Teoretico-Practice de Abordare a Lombosciatalgiilor si 3 Nursing in Medicina Fizica si de Reabilitare, desfasurate la Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol, cu ocazia Conferinta Aniversara Techirghiol — ani de balneologie romaneasca. Traditie si modernism, septembrie A membru activ b. Traditie si modernism, desfasurata la Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol, septembrie

Aceştia nu ar trebui să fie nevoiţi să apeleze la instanţă pentru a dobândi acest drept. Propunerea pe care o avem acum în faţă reprezintă o şansă de a transforma acest lucru în realitate.

A sosit momentul ca noi, în calitate de politicieni, să ne asumăm responsabilitatea şi să eliminăm necesitatea de a recurge la judecători, creând noi înşine o realitate juridică certă.

CV Georgiana Ozana Tache

Majoritatea oamenilor vor dori întotdeauna să fie trataţi aproape de domiciliu. Cu toate acestea, vor exista mereu pacienţi care vor dori să călătorească într-un alt stat membru pentru tratament, din diverse motive. Dacă pacienţii aleg această opţiune, noi trebuie să ne asigurăm că, în această situaţie, ei beneficiază de condiţii transparente şi echitabile. Trebuie să ne asigurăm că aceştia ştiu ce sume li se vor percepe, care sunt nivelurile de calitate şi siguranţă la care se pot aştepta şi ce drepturi au în cazurile în care se produc evenimente nefericite.

Acest raport abordează toate aceste chestiuni. Daţi-mi voie să afirm clar că acest drept al pacienţilor nu ar trebui să dăuneze în niciun fel capacităţii statelor membre de a oferi o asistenţă medicală de calitate tuturor cetăţenilor lor.

Acest raport nu le impune statelor membre modul în care ar trebui să îşi organizeze propriile sisteme de sănătate. Nu le dictează ce fel de asistenţă medicală ar trebui să ofere. De fapt, raportul integrează măsuri de precauţie pentru statele membre pentru a le ajuta să îşi protejeze propriile sisteme naţionale de sănătate, alegând, de exemplu, un sistem de autorizare prealabilă în anumite împrejurări.

Cu toate acestea, o astfel de autorizare cprna 23 convenție anuală pentru anti-îmbătrânire nu trebuie utilizată pentru a limita posibilităţile de alegere ale pacientului.

În plus, cprna 23 convenție anuală pentru anti-îmbătrânire asistenţei medicale transfrontaliere ar trebui, la rândul ei, să contribuie la stimularea sistemelor naţionale de a oferi ele însele o asistenţă medicală de o calitate tot mai înaltă.

Aştept cu nerăbdare comentariile colegilor în timpul dezbaterii care va urma. Daniela FilipiováPreşedintă în exerciţiu a Consiliului — CS Doamnelor şi domnilor, mă simt foarte onorată să mă pot alătura dumneavoastră astăzi şi să particip la discuţiile care au ca subiect mai multe teme aflate pe ordinea de zi privind sănătatea publică.

Printre acestea se numără aplicarea drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere, asigurarea siguranţei pacienţilor şi acţiunile comune ale UE în ceea ce priveşte bolile rare.

Aş dori să încep prin a afirma că toate cele trei chestiuni se numără printre priorităţile preşedinţiei cehe şi se vor afla şi pe ordinea de zi a Consiliului pentru ocuparea forţei de muncă, politică socială, sănătate şi protecţia consumatorului care va avea loc la 7 iunie la Luxemburg. Prin urmare, salutăm călduros dezbaterea care va urma. Preşedinţia cehă este pe deplin conştientă de importanţa rolului pe care Parlamentul European îl joacă în procesul legislativ în domeniul sănătăţii publice şi înţelege că strânsa cooperare dintre Consiliu şi Parlament este esenţială.

Din acest motiv, rapoartele dumneavoastră cu privire la aceste teme survin la momentul oportun. Acum aş dori să spun câteva cuvinte din perspectiva Consiliului în ceea ce priveşte propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind aplicarea drepturilor pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere.

Preşedinţia cehă conştientizează pe deplin necesitatea oferirii unei certitudini juridice pacienţilor care primesc asistenţă medicală într-un alt stat membru şi utilizează rezultatele preşedinţiei franceze din acest domeniu ca o bază de pornire.

Jelajahi eBook

Obiectivul nostru este de a încerca să obţinem aprobarea acestui text, care va fi clar şi pe înţelesul cetăţenilor UE, va respecta legislaţia primară, inclusiv principiul cprna 23 convenție anuală pentru anti-îmbătrânire şi va îndeplini obiectivul declarat cprna 23 convenție anuală pentru anti-îmbătrânire stabilire a unei certitudini juridice pentru cetăţenii UE în ceea ce priveşte aplicarea drepturilor acestora atunci când primesc asistenţă medicală transfrontalieră.

Cu toate acestea, în acelaşi timp, trebuie să ne gândim cu atenţie la eventualul impactul pe care punerea în aplicare a propunerii l-ar putea avea asupra stabilităţii sistemelor medicale din statele membre UE. Având în vedere importanţa fundamentală a propunerii, în cadrul organismelor juridice ale Consiliului s-au purtat discuţii intense care continuă şi în prezent.

De aceea, în acest moment nu vă pot spune dacă la sfârşitul preşedinţiei cehe, adică la Consiliul EPSCO din luna iunie, se va ajunge la un acord politic în cadrul Consiliului. Cu toate acestea, în acest moment pot trage mai multe concluzii generale. Viitoarea directivă ar trebui să codifice întreaga jurisprudenţă a Curţii Europene de Justiţie, care este valabilă în cazurile în care se aplică principiul liberei circulaţii a bunurilor şi serviciilor în domeniul sănătăţii publice şi ar trebui, de asemenea, să adauge un regulament privind coordonarea sistemelor sociale şi să ofere statelor membre posibilitatea de a condiţiona furnizarea de asistenţă medicală într-un alt stat membru de autorizarea prealabilă, sau opţiunea de a aplica un sistem de selectare.

Aceste principii se regăsesc în raportul lui John Bowis privind propunerea de directivă pe care o veţi dezbate.

altitudinea incepe elvetia anti imbatranire

De asemenea, este posibilă identificarea altor teme pe care Parlamentul European şi Consiliul le au în comun: importanţa de a oferi pacienţilor informaţii complete şi corecte privind opţiunea de a primi asistenţă medicală transfrontalieră sau accentul pus pe asigurarea unui înalt nivel de calitate şi siguranţă în furnizarea serviciilor de asistenţă. Preşedinţia cehă apreciază grija cu care Parlamentul a elaborat acest raport, a cărui formulare este rezultatul a numeroase discuţii dificile, dar fructuoase din cadrul mai multor comisii relevante.

Sunt conştientă că formularea raportului reprezintă un compromis între diversele grupuri politice şi că atingerea acestui compromis nu a fost deloc uşoară. Prin urmare, doresc să le mulţumesc tuturor celor care au luat parte la elaborarea acestuia şi raportorului John Bowis, căruia îi dorim cu toţii însănătoşire grabnică, desigur.

Acest raport reprezintă o contribuţie preţioasă, care permite continuarea procesului legislativ privind propunerea de directivă. Consiliul va revizui în detaliu textul raportului, precum şi toate propunerile de amendament, şi va lua atent în considerare includerea acestora în poziţia comună a Consiliului în vederea susţinerii unui acord aslavital crema antirid cu calciu a doua lectură.

Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, după cum am menţionat adineauri, este încă prea devreme pentru a afirma dacă la Consiliul EPSCO se va ajunge la un acord politic privind propunerea de directivă, deoarece discuţiile privind propunerea de compromis trimisă de preşedinţia cehă încă nu s-au încheiat.

În orice caz, Consiliul va continua discuţiile pe această temă, luând în considerare raportul aprobat de Parlamentul European. Îi doresc însănătoşire grabnică şi fericire în urma atâtor ani de muncă excelentă depusă în slujba cetăţenilor europeni.

swiss franconia anti aging

Aplauze De asemenea, doresc să le mulţumesc raportorilor alternativi pentru efortul constructiv şi, bineînţeles, dlui Bushill-Matthews, care ia cuvântul astăzi în numele dlui Bowis. Ieri am sărbătorit aici, la Strasbourg, Ziua europeană a drepturilor pacienţilor. Prin aceasta, am recunoscut rolul în creştere al pacienţilor în domeniul asistenţei medicale, precum şi necesitatea ca pacienţii să aibă încredere şi să fie informaţi cu privire la asistenţa pe care o primesc.

At the same time it would create conditions for the training of foreman students, as well as of students from The school of technical mine drivers and chemical-metallurgists that was to be set up in Brad; they were legally required to attend a two month training during the holidays within the four years of study 29 ; during the summer holiday it would train high school students, students of commercial or industrial gymnasium Those who wanted to complete their work for diplomas or doctoral theses would also come to Brad. In Junethe mine engineer Mircea Socolescu, head of Prospecting Department within the Geological Institute of Romania received approval to conduct a 28 Ibidem, dos. He could visit different places in the mine and he was shown plans and technical data; he was staying in Gurabarza colony and he would have an assistant for the duration of his staying in Brad

În acest context, principala întrebare care se pune este cprna 23 convenție anuală pentru anti-îmbătrânire ce poate face Uniunea Europeană pentru pacienţi? În această dimineaţă avem ocazia să facem un pas important înainte în direcţia clădirii unei Europe în slujba pacienţilor, în slujba tuturor cetăţenilor pe care dumneavoastră, onorabili membri, îi reprezentaţi. În primul rând, trebuie să spun că apreciez foarte mult munca asiduă depusă de Parlament pentru examinarea propunerii de directivă privind drepturile pacienţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere care, în scurt timp, va fi supusă votului dumneavoastră.

  1. Cele mai bune produse de îngrijire a ochilor anti-îmbătrânire
  2. USA The Process of Reporting and Receiving Support Following Exposure to Intimate Partner Violence During Childhood While a significant body of research suggests that exposure to intimate partner violence IPV during childhood has severe and long-lasting consequences, little is known about how children cope with witnessing IPV, including who they tell about the violence, whether they receive support after disclosing, and the association between childhood disclosure and adulthood mental health.
  3. Francais Roumain | PDF

Permiteţi-mi să vă mulţumesc şi să vă felicit pe toţi pentru dezbaterile dumneavoastră interesante şi, adesea, provocatoare, precum şi pentru procesul foarte eficient. Daţi-mi voie să reamintesc pe scurt justificarea din spatele acestei propuneri de directivă, precum şi principalele obiective şi principii ale acesteia. La originea acestei propuneri se află un deceniu de jurisprudenţă a Curţii Cprna 23 convenție anuală pentru anti-îmbătrânire de Justiţie, care a statuat că pacienţii au dreptul la rambursarea cheltuielilor legate de asistenţa medicală primită în străinătate, chiar dacă ar fi putut beneficia de această asistenţă în propria ţară.

Acesta este un lucru important. Acesta este un drept pe care tratatul îl acordă în mod direct cetăţenilor UE. Cu toate acestea, dacă hotărârile au fost clare pentru cetăţenii implicaţi, chestiunea privind modul de aplicare a acestora în toate celelalte cazuri a fost cprna 23 convenție anuală pentru anti-îmbătrânire. Prin urmare, a devenit evidentă necesitatea unui cadru legislativ, astfel încât toţi pacienţii din Europa să îşi poată exercita dreptul la rambursarea cheltuielilor legate de asistenţa medicală transfrontalieră.

Acest drept nu ar trebui să existe doar pentru pacienţii care au acces la informaţii nepublicate şi care îşi pot permite un avocat. În consecinţă, după o reflecţie profundă şi o consultare largă, Comisia a adoptat la 2 iulie anul trecut propunerea sa de directivă.

Înainte de toate, obiectivul general al acesteia este de a oferi pacienţilor oportunităţi mai bune şi acces la asistenţă medicală pe întreg teritoriul Europei. Pacienţii se află chiar în centrul acestui proiect de lege, care respectă, de asemenea, diversitatea sistemelor de sănătate din întreaga Europă.

Daţi-mi voie să mă exprim clar cu privire la acest subiect. Ştiu că au fost exprimate numeroase temeri, însă această legislaţie nu va impune modificări în organizarea şi finanţarea sistemelor de sănătate naţionale.

Propunerea de directivă are trei obiective principale: în primul rând, clarificarea condiţiilor în care pacienţii vor beneficia de rambursări la tariful din ţara de origine pentru asistenţa medicală transfrontalieră; în al doilea rând, oferirea de garanţii privind calitatea şi siguranţa asistenţei de pe întreg teritoriul Europei; şi, în al treilea rând, încurajarea cooperării între sistemele de sănătate la nivel european.

Pe baza acestor trei piloni se pot face multe lucruri pentru cetăţenii noştri, în primul rând pentru cei care doresc să beneficieze de asistenţă medicală transfrontalieră şi, mai mult decât atât, pentru toţi pacienţii din Europa.

anti aging wolfsburg ni

Aştept cu nerăbdare dezbaterile dumneavoastră. Iles Braghetto, raportor pentru avizul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale — IT Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, cum putem defini această directivă? Ea reprezintă o oportunitate pentru pacienţi de a alege un tratament adecvat şi de a avea un acces rapid la servicii; o oportunitate pentru sistemele regionale de asistenţă medicală de a-şi îmbunătăţi calitatea şi eficienţa serviciilor sanitare; o oportunitate pentru o integrare europeană sporită în sectorul serviciilor de asistenţă personală.

Reţelele europene de referinţă, standardele tehnologice şi dezvoltarea telemedicinei vor sprijini cooperarea transfrontalieră care a fost deja demarată. Aceasta necesită un sistem de informaţii corespunzător, monitorizarea calităţii şi eficienţei echipamentelor de asistenţă medicală, o garanţie în ceea ce priveşte deontologia personalului medical şi o procedură nebirocratică pentru reglementarea mobilităţii transfrontaliere.

Această directivă oferă un răspuns echilibrat la aceste cerinţe. Françoise Grossetête, raportoare pentru avizul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie — FR Dle preşedinte, dnă Vassiliou, aş dori în primul rând să îl felicit pe colegul nostru, dl Bowis, chiar dacă el nu este de faţă. În plus, regret absenţa sa deoarece el este atât de implicat în raportul său privind drepturile pacienţilor, încât merita cu adevărat să se afle astăzi aici.

Este evident faptul că aici, fără îndoială, nu este vorba despre o nouă directivă privind serviciile. Este vorba despre respingerea ideii conform căreia Curtea de Justiţie adoptă legislaţia europeană în locul politicienilor. Acest lucru este inacceptabil. Cetăţenii europeni au dreptul să primească îngrijiri într-un alt stat membru în anumite condiţii. Doresc să îi liniştesc pe acei membri care sunt îngrijoraţi de eventualele abuzuri viitoare: această directivă respectă pe deplin suveranitatea statelor membre în raport cu sistemele lor de sănătate.

De asemenea, contrar afirmaţiilor unora dintre oponenţii săi, acest text se adresează tuturor pacienţilor, instaurând un sistem mai just şi mai echitabil, deoarece, până acum, doar cetăţenii cei mai înstăriţi au avut acces la servicii medicale transfrontaliere.

Graţie acestei directive, fiecare cetăţean ar putea beneficia de astfel de servicii cu condiţia ca, în cazul îngrijirilor spitaliceşti, să obţină o autorizaţie din partea statului membru în care este afiliat, ceea ce îi va permite astfel rambursarea cheltuielilor la tarifele în vigoare în statul membru de origine.

Dacă se va face tot posibilul pentru evitarea turismului medical, eu văd această directivă doar ca pe un progres. Aceasta reprezintă un important pas înainte către o Europă a sănătăţii, este mai echitabilă, oferă mai multe informaţii concetăţenilor noştri cu privire la serviciile medicale disponibile şi sporeşte cooperarea în domeniul noilor tehnologii medicale.

Bernadette Vergnaud, raportoare pentru avizul Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor — FR Dle preşedinte, dnă Vassiliou, doamnelor şi domnilor, vom acorda un verdict asupra unui text la care speram şi pe care îl solicitam de multă vreme, în special în cadrul raportului meu privind impactul excluderii serviciilor medicale din Directiva privind serviciile. Cu toate acestea, mă tem că recentul vot mi-a lăsat un gust amar. Raportul, astfel cum a fost adoptat în cadrul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară, cu sprijinul majorităţii grupurilor politice cu excepţia socialiştilor, este de fapt, cu cprna 23 convenție anuală pentru anti-îmbătrânire îmbunătăţiri, un simplu răspuns la hotărârile Curţii de Justiţie.

Acesta nu numai că nu răspunde principalelor provocări ale politicilor de sănătate ale Uniunii, dar nici nu rezolvă problema incertitudinii juridice a pacienţilor şi consacră o abordare bazată pe piaţă a asistenţei medicale.

În ceea ce priveşte incertitudinea juridică, mi se pare evident că neclaritatea care caracterizează condiţiile respective de aplicare a acestei directive şi Regulamentul CEE nr. Cât priveşte abordarea bazată pe piaţă, spiritul acestui raport poate fi găsit deja pe scurt în cuprinsul temeiului său juridic, adică articolul 95 care reglementează normele privind piaţa internă.

Prin urmare, sănătatea ar fi doar un bun ca oricare altul, supus aceloraşi reguli privind cererea şi oferta. Aceasta nu poate duce decât la un acces inegal la serviciile medicale, situaţie în care cetăţenii înstăriţi şi informaţi pot alege cele mai bune servicii disponibile în UE, pe când ceilalţi ar trebui să se descurce cu servicii a căror calitate a scăzut deja în numeroase state membre, şi pe care această directivă nu este în niciun caz menită se le îmbunătăţească.

În acelaşi spirit, amendamentul 67 echivalează cu introducerea concurenţei între sistemele naţionale de sănătate publică, întrucât fiecare persoană s-ar putea înscrie, la alegere, în orice sistem din UE, bineînţeles, contra cost.

În final, aş dori să ridic problema privind autorizaţia prealabilă pentru serviciile medicale spitaliceşti, a cărei introducere depinde de o serie de limitări impuse asupra statelor membre, chiar dacă acest principiu permite atât controlul echilibrului financiar al sistemelor sociale, cât şi oferirea unei garanţii pacienţilor în ceea ce priveşte condiţiile de rambursare.

Din toate aceste motive şi datorită faptului că nu îmi fac multe iluzii în ceea ce priveşte rezultatul votului de astăzi, dată fiind unanimitatea minunată Totuşi, comisia noastră a considerat, de asemenea, — iar eu cred că acest lucru este important, date fiind îngrijorările care au fost exprimate în cursul dimineţii cprna 23 convenție anuală pentru anti-îmbătrânire că propunerea de directivă respectă principiul subsidiarităţii şi, prin urmare, respectă integritatea sistemelor naţionale de sănătate.

Singurul punct cprna 23 convenție anuală pentru anti-îmbătrânire care poate că deviem de la raportul principal este dat de dorinţa de a fi văzut mai multe măsuri în favoarea pacienţilor pentru care, din păcate, lucrurile iau o întorsătură nefericită.

Considerăm că regimul legislativ aplicabil şi normele de competenţă prevăzute nu sunt suficient de clare: acestea ar fi putut fi orientate mai mult către pacient pentru a asigura, aşa cum am făcut şi în alte domenii, că pacienţii pot depune cereri de despăgubire în ţara lor de reşedinţă şi pot primi compensaţii potrivit legislaţiei din ţara lor de reşedinţă.

Revizuirea acestui aspect ar putea fi o idee bună. Anna Záborská, raportoare pentru avizul Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen — SK În calitate de raportoare pentru Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe aş dori să îi mulţumesc dlui Bowis pentru cooperarea strânsă şi numeroasele discuţii pe care le-am avut în timpul pregătirii acestui raport.

De asemenea, îi doresc toate cele bune. Raportul este direct legat de drepturile pacienţilor, iar legiuitorii europeni trebuie să se asigure că egalitatea este aplicată, în mod consecvent, în oferirea de asistenţă medicală pentru femei şi bărbaţi. Orice formă de discriminare bazată pe sex, practicată de instituţiile medicale, asigurători sau de funcţionarii publici este inacceptabilă. Pericolul sistemului propus rezidă în faptul că asistenţa medicală transfrontalieră, care implică o formă de tratament preferenţial, vor fi utilizate, în principal, de cetăţenii cu o situaţie financiară bună.

O cale de a rezolva situaţia este dată de posibilitatea cooperării interregionale. Acordurile regionale transfrontaliere dintre instituţiile financiare şi cele medicale ar trebui să contribuie la armonizarea necesităţilor pacienţilor, la stabilitatea finanţelor publice şi, în special, să sprijine obiectivul prioritar al statului de a asigura că cetăţenii săi sunt într-o stare bună de sănătate.

Avril Doyle, în numele Grupului PPE-DE — Dle preşedinte, începând cu anulCurtea Europeană de Justiţie a stabilit că pacienţii au dreptul la rambursarea serviciilor de asistenţă medicală primite într-un alt stat membru. Acest raport, bazat pe proiectul prescriptie de taxa de timbru elvetiana anti-imbatranire propunere al dnei comisar, clarifică modul de aplicare a principiilor enunţate în cauzele respective ale CEJ.

Salut raportul excelent al lui John Bowis şi abilitatea sa în a oferi un răspuns la numeroasele preocupări cprna 23 convenție anuală pentru anti-îmbătrânire, care au fost exprimate în proiectul de propunere iniţial. Raportul se bazează pe nevoile pacienţilor, şi nu pe mijloacele acestora.

Standardele de calitate vor rămâne o competenţă a statelor membre, iar standardele de siguranţă o competenţă europeană.

Chiar functioneaza cremele antirid?

Va fi esenţial ca în fiecare stat membru să existe surse de informare a pacienţilor echivalente unui ghişeu unic, pentru a permite acestora să ia decizii în cunoştinţă de cauză, iar eu cred că includerea unei dispoziţii referitoare la recunoaşterea reciprocă a prescripţiilor va reprezenta un amendament foarte important la acest act legislativ şi va trebui să fie adoptat rapid. Dacă serviciile de sănătate au fost incluse iniţial în proiectul de propunere Bolkestein privind serviciile transfrontaliere, în scurt timp a devenit evident faptul că este nevoie de o directivă separată privind această chestiune extrem de importantă referitoare la sănătate, care are implicaţii pentru toate aspectele legate de asistenţa medicală din cele 27 de state membre.

Pacienţii vor prefera întotdeauna să primească asistenţă medicală în apropiere de locul de domiciliu. Să avem în vedere acest lucru. Cu toate acestea, atunci când împrejurările o impun, asistenţa medicală primită într-o altă ţară UE poate fi cprna 23 convenție anuală pentru anti-îmbătrânire lucru benefic — în special în regiunile de frontieră, atunci când, de exemplu, cea mai apropiată unitate medicală se află în altă ţară cprna 23 convenție anuală pentru anti-îmbătrânire când se poate oferi un nivel mai înalt de expertiză, de pildă în cazul bolilor rare, ori o anumită terapie sau un anumit tratament poate fi oferit mai rapid în altă ţară.

Trebuie să confirm pe deplin faptul că statele membre îşi vor păstra în continuare competenţa generală în ceea ce priveşte politica de sănătate şi finanţarea acesteia. Vreau să spun un singur lucru referitor la raportul Trakatellis.

funcționarea ceasornicariei elvețiane împotriva îmbătrânirii

Cu toate acestea, voi susţine restul amendamentului şi munca excelentă depusă de colegul meu, profesorul universitar Antonios Trakatellis, în ceea ce priveşte bolile rare. Ştiu că acesta a depus o muncă asiduă în cadrul comisiei până în ultima zi a votului, iar acum sper că se va reface după operaţie şi se va însănătoşi în curând şi că îl vom vedea din nou aici înainte de începutul vacanţei de vară.

Permiteţi-mi să încep prin a spune că grupul meu consideră că acest raport este unul foarte bun. Putem observa că propunerea Comisiei a fost complet îmbunătăţită graţie numeroaselor amendamente aduse de Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi compromisurilor la care am ajuns împreună.

Dnă comisar Vassiliou, dumneavoastră împreună cu echipa aţi întocmit un raport bun, însă a existat loc de îmbunătăţiri, iar noi am reuşit să îl ameliorăm. Am reuşit să ne asigurăm că toţi pacienţii vor şti de acum înainte că au drepturi în Uniunea Europeană la fel ca restul cetăţenilor. Aceştia se pot deplasa la fel ca lucrătorii, studenţii şi bunurile, serviciile şi alte lucruri, pentru care acesta este un lucru firesc.

salvie anti-imbatranire

Şi pacienţii vor avea drepturi pe piaţa internă. Acesta este lucrul prevăzut de acest act legislativ şi din acest motiv o salutăm fără rezerve.