Curs 20de 20pneumologie 20pentru 20studenti | PDF

Hipoplazia sanilor swiss anti aging

Interacţiunea între mediul intern matern, statutul calcic şi al vitaminei D și consecințele greutății mici la naștere Rahitismul carenţial la copiii de vârstă fragedă și adolescenții în creștere Vitamina D, cu rol protector în infecţiile respiratorii acute, tuberculozei şi altor granulomatoase Carenţa vitaminei D, diabetul zaharat de tipul I, eclampsia și scleroza multiplă.

Studiu multicentric internaţional 4 3. Prevenirea rahitismului carenţial în Republica Moldova Anexa 2. Observaţii asupra copilului de la a 7-a zi de viaţă până la vârsta de 12 luni Anexa 3.

Prezentarea schematică a derulării primei etape a studiului Anexa 4.

hipoplazia sanilor swiss anti aging ovule spermicide anti-îmbătrânire elvețiene

Studiu asupra stărilor de carență a vitaminei D la copii și adolescenți Anexa 5. Studiu clinic asupra depistării intoleranței la lactoză la copii și adolescenți Anexa 6. Algoritmul de diagnostic al hipocalcemiei Anexa 7. Chişinău, Structura hipoplazia sanilor swiss anti aging introducere, 5 capitole, sinteza rezultatelor obţinute, concluzii generale, recomandări practice, bibliografia include de surse, pagini text de bază, 21 figuri, 47 tabele, 4 formule, design-ul studiului, 1 algoritm, 7 anexe.

Rezultatele obţinute sunt publicate în 36 lucrări ştiinţifice. Domeniul de studiu: pediatrie. Obiective de investigare. Studierea manifestărilor deficitului vitaminei D în dependență de perioada ontogenetică de dezvoltare a copilului intrauterină, postnatală precoce și tardivăde anotimp și zonele climato-geografice Moldova, Franța, Algeria, Martinica, Ingușetia.

Analiza comparativă a deformărilor membrelor inferioare și a parametrilor biochimici în asociere cu valorile vitaminei D la copii și adolescenți din Moldova și Franța. Depistarea impactului factorilor genetici asupra metabolismului calciului, sănătăţii osoase, dezvoltării fizice, prin prisma polimorfismului a 3 gene: VDR, Klotho și LCT, în asociere cu valorile vitaminei D serice la copii de diferite vîrste și adolescenți.

Elaborarea algoritmului de diagnostic al hipocalcemiilor, pentru optimizarea diagnosticului timpuriu. Emiterea managementului de conduită al carenței vitaminei D în scopul eficientizării tratamentului și profilaxiei specifice.

hipoplazia sanilor swiss anti aging statistici privind cremele anti-îmbătrânire

Metodologia: două tipuri de studiu: studiul clinic controlat cu selectarea randomizată a femeilor gravide şi nou-născuţilor şi studiul de cohortă. Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Problema ştiinţifică soluţionată în cercetare rezidă în estimarea patternului clinico-fiziologic și genetic al carenței vitaminei D în perioadele pre- și postnatale de dezvoltare a copilului prin prizma determinării corelației statutului vitaminei D, aportului de calciu cu genotipul VDR și polimorfismul genei Klotho la copii și adolescenți în scopul obiectivizării diagnosticului și eficientizării tratamentului stărilor de hipocalcemie.

Importanţa teoretică a lucrării: Evidenţierea verigilor patogenetice antrenate în crearea tabloului clinico-paraclinic al demineralizării țesutului osos, constituie un reper esenţial în extinderea şi aprofundarea cunoştinţelor existente privind deformările osoase.

Valoarea aplicativă a hipoplazia sanilor swiss anti aging A fost elaborat un nou concept de profilaxie specifică ante- și postnatală al hipocalcemiilor neonatale și al rahitismului carențial, optimizând managementul de conduită al acestora, astfel ameliorând calitatea vieții copiilor și adulților în timp.

Singura contraindicație absolută este reprezentată de refuzul pacientului de a efectua această investigație. Bronhoscopul poate fi optic rar utilizat astăzi în laboratoarele moderne sau video-bronhoscop care proiectează imaginile în timp real și permite stocarea acestora. Pregatirea pacientului și tehnica de lucru Bronhoscopia flexibilă clasică se face de cele mai multe ori sub anestezie locală Lidocaină și necesită o bună cooperare a pacientului. Examinarea se poate face pe cale orală, nazală sau dacă este cazul, prin orificiul de traheostomă.

Implementarea rezultatelor științifice multicentrice internaţionale: Rezultatele studiului au fost implementate în activitatea Departamentului Pediatrie al USMF N. Chisinau, Structure of thesis: introduction, 5 chapters, synthesis of obtained results, general conclusions, practical recommendations, bibliography of titles, pages basic text, 21 images, 47 tables, 4 formulas, one study design, one algorithm, 7 annexes. The results of this study were published in 36 scientific papers. The field of study: pediatrics.

Goal: Evaluation of the impact of vitamin D deficiency on phospho-calcic metabolism and bone health in correlation with genetic factors in children and adolescents, ways of correction. The study objectives: Evaluation of the impact of vitamin D deficiency on the clinicalphysiological and genetic status in children and adolescents. Study of manifestations of vitamin D deficiency depending on the ontogenetic period of child development in utero, early and late postnatalseason and climatic and geographic area Moldova, France, Algeria, Martinique, Ingushetia.

Mucoasa este mai netedă și mai slab vascularizată decât cea enterală, cu haustrele mai slab evidenţiate, conţine glande Liberkuh mai lungi ca cele din intestinul subţire, numărul de celule endocrine este redus și foliculii limfatici sunt mai numeroși, deși nu conglomerează în plăci Payer, dar sunt mai groși decât la intestinul subţire.

Comparative analysis of inferior limbs deformities and biochemical parameters in association with vitamin D values in children and adolescents from Moldova and France.

Detecting the impact of genetic factors on calcium metabolism, bone health, physical development, through the prism of 3 gene polymorphism: VDR, Klotho and LCT in association with serum level of vitamin D in children and adolescents of different ages. Development of diagnostic algorithm of hypocalcaemia to optimize early diagnosis.

Elaboration of therapeutic management of vitamin D deficiency aiming to improve specific treatment and prophylaxis.

Informații document

Methodology: two types of study: clinical controlled study with randomized selection of pregnant women and newborns, and a cohort study. Scientific novelty and originality: For the first time in the Republic of Moldova we have conducted a multicentric international study to assess multiple aspects of vitamin D deficiency, applying a specific vitamin D deficiency prevention strategy, in-depth study of genetic polymorphism of different genes with an impact on bone mass and density.

Scientific problem solved through this research lies in estimating the clinical-physiological and hipoplazia sanilor swiss anti aging pattern of vitamin D deficiency in pre- and postnatal child development through the prism of determining the correlation between vitamin D status, calcium intake with VDR genotype and Klotho gene polymorphism in children and adolescents for an abjective diagnosis and efficient treatment of hypocalcaemia conditions.

hipoplazia sanilor swiss anti aging pungi de grasime sub ochi

Theoretical value: Highlighting pathogenetic links leading to clinical and laboratory picture of bone demineralization is an essential baseline in broadening the existing knowledge in bone deformities. Practical value of the research: A new concept of pre- and postnatal specific prevention of neonatal hypocalcaemia and vitamin D deficiency rickets was developed by optimizing the therapeutic management, thus improving the quality of life in children and adults in the long term.

Aceste lacune impun desfăurarea unor cercetări complexe, pentru determinarea statutului vitaminei D la populaţia generală şi evaluarea riscului de dezvoltare a semnelor clinice ale deficienţei acesteia.

BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI ŞTIINŢE MEDICALE - PDF Free Download

Studii genetice estimative menţionează impactul genei care controlează receptorul pentru viamina D VDRgenei de colagen Iα1, receptorul pentru estrogeni şi gena TGFβ []. În prezent există dovezi substanţiale, că variaţiile acestor gene, implicate în metabolismul calcic şi osos, ar putea descifra de ce mineralizarea osoasă la diferiţi indivizi reacţionează în mod diferit la factori identici ai mediului înconjurător efortul fizic, aportul de calciu.

Descoperirea receptorilor specifici pentru vitamina D 1,dihidroxivitamina D în vitamine D receptors VDR a lărgit aria interpretativă a deficitului de vitamină D. S-a demonstrat existenţa interacţiunii între genotipul receptorilor pentru vitamina D, absorbţia de calciu şi nivelul de calciu din dietă [6].

Weather Forecast Atunci când remediile clasice nu vă satisfac nevoile de eliminare a pungilor de.

Astfel, forma activă a vitaminei D calcitriol îşi exercită efectele biologice prin legarea de receptori specifici localizaţi în nucleii celulelor ţintă [7, 8].

Activarea receptorilor VDR din intestine, oase, rinichi şi paratiroide, cu ajutorul hormonului paratiroidian şi al calcitoninei, contribuie la menţinerea echilibrului fosfocalcic din organism şi la asigurarea unei rezistenţe osoase echilibrate. Dar VDR sunt implicaţi şi în proliferarea şi 10 11 diferenţierea celulară, fiind prezenţi în diferite serii leucocitare, inclusiv în monocite şi în limfocitele T şi B.

Atât factorii genetici, cât şi factorii de mediu, influenţează indisolubil dezvoltarea oaselor şi mineralizarea pe tot parcursul vieţii, dar influenţa lor poate fi evidenţiată începând din perioada fetală precoce, susţinând astfel următoarea declaraţie: osteoporoza senilă este o boală pediatrică, deoarece diferenţele privind masa osoasă, diagnosticate în copilărie constituie un element de predilecţie pentru osteoporoza tardivă" [9].

Descrierea situației în domeniul de investigare și studiu anti-imbatranire problemelor de cercetare. În studiile consacrate factorilor cauzali ai hipocalcemiei neonatale, s-a relatat rolul stării de sănătate a mamei: perioada de gestaţie, prezenţa disgravidiei, particularităţile travaliului şi naşterii, diabetul matern, hiperparatiroidismul matern şi nivelul socio-economic [].

În pofida acestor constatări, cercetătorii afirmă că hipoplazia sanilor swiss anti aging de vitamină D este factorul primordial, în special în trimestru III de sarcină, odată cu transportul transplacentar masiv de calciu [13, 14].

În caz contrar, nou-născuţii ale căror mame suferă de hipocalcemie, dezvoltă hiperparatiroidism tranzitor imediat postnatal congenital [15].

hipoplazia sanilor swiss anti aging crema pt ten sensibil

Numeroase cercetări au semnalat incidenţa crescută a rahitismului la sugari şi copii mici, înainte de implementarea profilaxiei generalizate în multe ţări temperate, remarcând cert rolul vitaminei D pentru creşterea, mineralizarea oaselor şi plăcii de cartilaj de creştere în această perioadă [16].

Deşi, rahitismul la copiii mari şi adolescenţi este cazuistic, necesarul vitaminei D, este indiscutabil asigurând o mineralizare optimă a osului la acest grup de copii [17, 18]. Ipotezele studiilor epidemiologice sugerează rolul vitaminei D asupra mecanismelor de protecţie împotriva proceselor autoimune şi a cancerului, astfel fiind suplimentat rolul clasic al acesteia de control al absorbţiei calciului şi al statutului osos [].

  • Două riduri între sprâncene ceea ce înseamnă prevestire
  • On shu jmeter save test.
  • Injectii pentru acnee
  • Articolele prezentate sunt recenzate de către specialiștii în domeniile respective.
  • Tiande oaie placenta crema antirid reparatoare

Efectul anticancirogen, confirmat de numeroase referinţe [23] este justificat de adeziunea intercelulară şi a apoptozei, prin inhibarea angiogenezei în jurul tumorilor şi a metastazelor [24].

Astfel, în aceste regiuni este asigurat un program naţional de profilaxie specifică maternă şi infantilă a carenţei vitaminei D. Prin consens, strategia dată a fost recomandată pentru implementare în practică şi inclusă în Programul Naţional de Nutriţie Sănătate PNNS al Franţei, începând cu anul [33].

Dat fiind faptul, că radiaţia solară asigură sinteza cutanată a unei cantităţi suficiente de vitamină D doar în lunile de vară-toamnă, sau mai exact din aprilie-mai şi până în octombrie-noiembrie, în ţările localizate la hipoplazia sanilor swiss anti aging latitudine mai mare de Nord sau Sud, acestă profilaxie poate fi limitată doar la perioada sarcinii la femeile ce locuiesc la această latitudine şi care vor naşte în perioada de iarnă-primăvară [28].

Însă această profilaxie trebuie realizată pe parcursul întregului an la nou-născuţii şi sugarii ce locuiesc la nivelul latitudinilor mai mari deprecum şi la nou-născuţii, sugarii şi femeile gravide care nu sunt expuşi radiaţiei solare [30].

Multiple studii longitudinale şi studii retrospective în cohortă confirmă faptul, că deficitul de vitamină D este un fenomen răspândit chiar şi la femeile gravide sănătoase [34]. Prin urmare, în afară de acţiunea clasică a vitaminei D, după cum am menţionat mai sus, este tot mai mult vizat rolul vitaminei ca imunomodulator şi ca factor ce influenţează diferenţierea celulară, astfel având un rol protectiv împotriva maladiilor autoimune, cu predilecţie a diabetului zaharat tip I [] şi a unor tipuri de cancer, in special de sân şi de colon [].

În plus, un şir de autori au studiat impactul carenţei vitaminei D [44] şi consecinţele administrării vitaminei D [45, 46] asupra unui organism cu infestaţie parazitară intestinală. Astfel, un studiu [47] a demonstrat că invalidizarea transgenică a receptorilor vitaminei D, care face ca şobolanii să fie rezistenţi la acţiunea vitaminei D, sporeşte riscul de dezvoltare a reacţiei inflamatorii în caz de infestaţie parazitară.

Rezultatele studiului nostru ne-au permits să apreciem în complex statutul vitaminei D la femeia gravidă, nou-născut, sugar, copilul în vârsta de un an şi pînă la adolescență, cu evaluarea consecutivă a impactului clinico-biologic al unei eventuale carenţe a vitaminei D în timpul tuturor acestor perioade de viaţă. Profilaxia antenatală corect efectuată la femeia gravidă, bazată pe administrarea discontinuă a calciului şi vitaminei D, combinată cu expunerea raţională la 12 13 soare, echilibrată cu surse naturale, în special în ultimele luni de sarcină, precum şi cu profilaxia naşterilor premature, vor scade incidenţa osteopeniei la copiii prematuri, incidenţa hipocalcemiei neonatale şi a retardului în creşterea intrauterină.

Deficitul matern de vitamină D poate fi observat independent de condiţiile geografice şi climaterice lipsa expunerii la soare, multiparitatea, etc. El sporeşte riscul hipocalcemiei neonatale şi hiperparatiroidismului secundar la gravide şi creşte riscul greutăţii mici la naştere. Aportul oral de 2,5 mg vitamină D3 la a 6 lună de sarcină normalizează rezervele vitaminei D la mamă şi făt, diminuează riscul hipocalcemiei, promovează creşterea fetală şi favorizează osificarea matricei scheletare.

Deşi nu există dovezi ştiinţifice, totuşi există ipoteza că suplimentarea cu vitamina D ar putea creşte riscul hipercalcemiei la mame şi copiii lor. Din acest motiv, profilaxia cu vitamină D trebuie limitată doar pentru mamele care nasc între lunile decembrie şi iunie, precum şi indiferent de sezon pentru alte femei cu risc înalt de dezvoltare a carenţei vitaminei D în urma expunerii lor insuficiente la soare şi aportului scăzut de vitamină D din alimente.

Polimorfismul genetic, care stă la baza intoleranței la lactoză a copiilor și adolescenților din Republica Moldova, este sau nu similar cu cel din Franța.

Interrelația dintre fenotip, aportul de calciu și nivelul de vitamina D, sunt determinanții de bază ai simptomatologiei intoleranței la lactoză. Luând în consideraţie hipoplazia sanilor swiss anti aging sus-expuse şi tendinţele ştiinţifice moderne, în procesul realizării studiul dat, noi am evaluat nu numai statutul vitaminei Hipoplazia sanilor swiss anti aging la femeile gravide, sugari şi copii din Republica Moldova cu analiza posibilelor asociaţii cu homeostaza calcică, mineralizarea şi creşterea osoasă în această cohortă, dar am testat şi ipoteza că deficitul vitaminei D ar putea crea premize pentru o infestaţie mai uşoară a organismului cu helminţi intestinali.

Scopul studiului Evaluarea modificărilor statutului clinico-fiziologic și hipoplazia sanilor swiss anti aging al carenței vitaminei D pliul nazolabial drept netezit perioadele pre- și postnatale a copilului și căilor de corecție. Obiectivele studiului 1. Metodologia cercetării ştiinţifice Pentru realizarea scopului şi obiectivelor cercetării au fost proiectate: studiu de cohortă şi studiu clinic caz-control cu selectarea randomizată a femeilor gravide şi nou-născuţilor.

Particularităţile metabolismului vitaminei D, sub aspect plurifactorial genetic, alimentar şi a factorilor mediului ambiant au fost cercetate conform studiului de cohortă internaţional multicentric Moldova, Franța, Algeria, Martinica, Ingușetia. Studiul clinic caz-control cu selectarea randomizată a femeilor gravide şi nou-născuţilor a fost realizat în baza unui chestionar special structurat, în care au fost înregistrate rezultatele examenelor clinice, paraclinice hipoplazia sanilor swiss anti aging rezultatele examinărilor speciale.

Analiza datelor a fost realizată utilizând programele Statistica 6.

  • Acid hialuronic in genunchi
  • Chirurgia mainii este un termen larg care incorporeaza o gama vasta de diferite tipuri de interventii chirurgicale realizate la nivelul mainii, pentru a restabili atat functia mainii, cat si pentru a maximiza aspectul cosmetic al mainii Mâine la Tableta de sănătate vine în platou domnul dr.
  • Ulei de argan anti-imbatranire
  • Это предупреждение посылается автоматически: оно запускается нашим присутствием, когда мы подходим слишком близко.
  • Descoperire anti-îmbătrânire 2022 și nu numai

Prelucrarea statistică ne-a permis calcularea ratelor, valorilor medii, indicatorilor de proporţie. Noutatea şi originalitatea ştiinţifică Pentru prima dată, problema carenței vitaminei D a fost cercetată complex: ante- și postnatal, prin analiza aprofundată a polimorfizmului genetic al diferitor gene cu impact asupra masei și densității osoase, concomitent, testîndu-se ipoteza unei posibile invalidizări transgenice a receptorului pentru vitamina D în caz de infestare cu helminți.

Studierea polimorfismul genetic a permis eficientizarea algoritmului de diagnostic și managementul terapeutic al stărilor de hipocalcemie, pentru minimalizarea complicaţiilor şi ameliorarea prognosticului. Problema ştiinţifică soluţionată în cercetare rezidă în estimarea patternului genetic și clinico-fiziologic al carenței vitaminei D în perioadele pre- și postnatale de dezvoltare a copilului crema de fata avene spf 50 prizma determinării corelației statutului vitaminei D, aportului de calciu cu genotipul VDR și polimorfismul genei Klotho la copii și adolescenți în scopul hipoplazia sanilor swiss anti aging diagnosticului și eficientizării managementului terapeutic al stărilor de hipocalcemie.

Rezultatele studiului au oferit perceperea complexă a verigilor patogenetice ale hipocalcemiei și rolul unor gene cu impact asupra masei și densității osoase în dezvoltarea acestei nozologii, precum și datele, ce țin de optimizarea strategiilor cost-efective de hipoplazia sanilor swiss anti aging specifică ante- și postnatală a carenței de vitamina D în baza evaluării complexe a factorilor genetici, socio-demografici, nutriționali, mediului ambiant și factorilor endogeni.

Importanţa teoretică a lucrării Rezultatele studiului aprofundează şi fundamentează referinţele existente privind legităţile modificărilor fiziologice şi metabolice, în raport cu metabolismul fosfo-calcic și sănătatea osoasă la nou-născuți, copiii de diferite vîrste și adolescenți în perioada de creștere.

Cercetările complexe fiziologice, metabolice şi clinice ce s-au soldat cu date originale despre specificul manifestării modificării stării fiziologice a țesutului osos, statusului morfo- 15 16 funcţional paralel cu modificările diverselor reacţii metabolice ce sunt în raport cu activitatea osoasă în caz de statut precar al vitaminei D și insuficienței parțiale de microelemente, în special de calciu, au permis de a identifica noi factori patogenetici, hipoplazia sanilor swiss anti aging determină tabloul clinicoparaclinic al disfuncţiilor mineralizării matricei osoase la copii şi adolescenţi şi care necesită, în scopul eficientizării diagnosticului nozologiilor studiate, de a fi incluşi în sistemele de teste de diagnosticare a disfuncţiilor cronice ale metabolismului fosfocalcic la copii şi adolescenţi.

Studiul a adus cunoștinţe suplimentare privind particularităţile patogenetice, ce sunt antrenate în crearea tabloului clinico-paraclinic al demineralizării țesutului osos, analizând mecanismele deformărilor osoase, tetaniile rahitogene, precum și dereglările de statură și de ținută la copii şi adolescenţi.

Valoarea aplicativă a lucrării Cercetarea a adus un aport primordial în elaborarea un nou concept de profilaxie specifică ante- și postnatală a hipocalcemiilor neonatale și a rahitismului carențial prin administrarea unor doze discontinue de 2,5 mg de vitamina D la femeia gravidă de la termenul de gestație de 6 luni și trimestrial la copiii primului an de viață. Elaborarea noilor strategii profilactice şi terapeutice au impus o metamorfoză a conceptului de la profilaxia secundară la cea primară, ameliorând esenţial calitatea vieții copiilor și adulților pe termen îndelungat.

Rezultatele studiului genetic au permis completarea datelor privind identificarea factorilor genetici predispozanţi şi necesitatea examinării pacienţilor cu diferite dereglări ale metabolismului calcic şi osos, pentru diagnostic timpuriu, management terapeutic raţional şi monitoring evolutiv.

Încărcat de

Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere 1. Manifestările carenței vitaminei D depinde de perioada ontogenetică de dezvoltare a copilului intrauterină, postnatală precoce și tardivăde anotimp și zonele climato-geografice.

Deformațiile membrelor inferioare și a unor parametri biochimici sunt în asociere cu valorile pragurilor vitaminei D atât la copiii și adolescenții din Moldova, cît și la cei din Franța. Implementarea rezultatelor ştiințifice, în activitatea curativă a specialiştilor de la Departamentul de pediatrie al USMF N.

Aprobarea rezultatelor ştiinţifice.

Curs 20de 20pneumologie 20pentru 20studenti | PDF

Concepţiile de bază ale tezei şi rezultatele obţinute au fost raportate la foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale, conferinţe ştiinţifico-practice. Conferințe și simpozioane internaționale: Atelier scientifique de travail. Chișinău, Moldova, Raport în plenară cu decernarea diplomei de gradul II ; Conferința Națională cu prezență internațională.

Studiu asupra nutriției mamei și copilului în Republica Moldova, Chișinău, Moldova, Tema tezei a fost discutată şi aprobată la şedinţa catedrei de pediatrie nr. Publicaţii la tema tezei. Rezultatele cercetării au fost relevate în 36 lucrări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, inclusiv: 3 monografii, 10 articole în reviste științifice internaționale, 7 articole științifice din Registrul Național 2 cu categoria B și 5 cu categoria Cmateriale la forurile științifice internaționale și naționale, ghiduri practice, 1 recomandare metodică, 2 dicţionare farmaco-terapeutice, 4 rapoarte de studiu la UNICEF: 1.

Raport Despre situaţia epidemiologică a rahistismului carenţial în Republica Moldova ; 2.

hipoplazia sanilor swiss anti aging eseu anti-imbatranire

Ancheta Familiei ; 3. Raport Evaluarea situaţiei alimentare a femeilor şi copiilor din Republica Moldova ; 4. Ancheta Alimentaţia copiilor mai mici de 5 ani în Republica Moldova. Materialul iconografic conţine 21 figuri, 43 tabele, 4 formule, 1 design, hipoplazia sanilor swiss anti aging algoritm. În Capitolul 1 Revista literaturii este reflectată analiza referinţelor de specialitate, consacrate studiului, sunt conturate particularităţile carenţei vitaminei D la diferite vârste, rolul factorilor genetici şi epigenetici în perioada pre-şi postnatală de dezvoltare a copiilor.

S-a apreciat situaţia globală a carenţei vitaminei D, actual nefiinf unificat un consens sau ghid la nivel internaţional. În Capitolul II Materialul şi metodele de cercetare este vizat design-ul studiului materialul şi metodele de investigaţie, sunt descrise etapele de cercetare, formarea loturilor de studiu.

Minuţios, sunt descrise metodele clinice şi paraclinice de acumulare a datelor primare, în special, metodele genetice de investigaţie şi metoda de determinare a statutului vitaminei D 25 OH Dilustrată prin algoritm investigaţional.